Kopēšana un druka

Kopēšana un druka

Kopēšana:
Melnbaltā kopēšana (A4, A3)
Krāsainā tintes drukas kopēšana (A4, A3)


Druka:
Melnbaltā lāzerdruka (A4, A3)
Krāsainā tintes druka (A4, A3)
Skenēšana (A4, A3)
Laminēšana (A4, A3)


Termoiesiešana cietajos vākos (bez iespieduma)
Termoiesiešana mīkstajos vākos
Iesiešana ar plastmasas spirāli


Faksa pakalpojumi